Some text some message..
Chat Box
Tên bạn
Nội dung


user Hoangttu391 (ngày 24/06/21 lúc 11:34) : Đăng ký câu cá
user Hatay1611 (ngày 23/06/21 lúc 09:26) : dăng ký câu cá
user Kingna21 (ngày 23/06/21 lúc 05:16) : Mình đăng ký câu cá bằng tài khoản này,ad xác nhận hộ mình,10k 2 tháng
user NhạcCr7 (ngày 20/06/21 lúc 07:27) : Đang ký câu cá
user Nhạc (ngày 20/06/21 lúc 07:59) : Đăng ký câu cá
user Tùng (ngày 14/06/21 lúc 02:23) : sao ad nhận thẻ xong không up xu là sao
user Hiếu (ngày 11/06/21 lúc 10:28) : iPhone có chơi được không ạ ad ơi
user Nghiemgiangit (ngày 11/06/21 lúc 08:44) : Đã chuyển tiền nhưng không auto câu cá được
user LMKỳ (ngày 06/06/21 lúc 03:08) : thành phố nợ không đăng nhập được ad ơi thấy báo là xin tải phiên bản mới nhất mặc dù đang dùng bản mới nhất 107.
user Trung (ngày 06/06/21 lúc 09:47) : nhờ ad tư vấn mua và hướng dẫn cách setup ạ